Het punt van Zazen

Het punt van zazen

Wezenlijke werking van alle boeddha’s,
werkzaam wezen van alle patriarchen –

zij is aanwezend zonder denken,
zij is wording zonder verwijlen.

Aanwezend zonder denken,
is haar aanwezendheid zelf intiem.

Wording zonder verwijlen
is haar wording zelf besef.

Haar aanwezendheid zelf intiem
is altijd zonder enige vlek of bezoedeling.

Haar wording zelf besef
is altijd zonder recht of krom.

Intimiteit, altijd zonder vlek of bezoedeling,
laat wegvallen zonder iets uit te sluiten.

Besef altijd zonder recht of krom,
wijdt zich toe zonder te beelden.

Het water is helder tot op de bodem,
een vis zwemt alleen maar als een vis.

De lucht is weids tot in de hemel,
een vogel vliegt alleen maar als een vogel.

Dogen Kigen (Japan, 1200-53)

Vertaling: F. De Waele.
Deze voorlopige vertaling is gebaseerd op diverse Engelse vertalingen, vooral op Carl Bielefeldt, Dogen’s Manuals of Zen Meditation, p. 204.