Ethisch charter

Zensangha-nb.nl(Boxtel), in deze vertegenwoordigd Harry Aaldering,  is verbonden met Zensangha Belgie en in het bijzonder aan de Leraar Frank De Waele Roshi.

Frank Roshi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het ethisch en deonthologisch charter rond grensoverschrijdend gedrag, wat is vastgesteld  door de Boeddhistische Unie Belgie.

Het charter betreft hier vooral gedrag van de Leraar (of diens vertegenwoordiger), Leerling en belangstellenden die deelnemen aan enigerlei vorm van activiteiten die door Zensangha-nb.nl worden aangeboden, waarbij er sprake is van machtsongelijkheid, ongewenst seksueel, issolatie (grooming) en of manipulatief gedrag.

Harry Aaldering onderschrijft de inhoud van het genoemde charter! Voor de volledige tekst klik hier.

Indien er op enigerlei sprake is van ervaren ongewenst gedrag, ga dan het gesprek aan met degene bij wie je dit ervaren hebt. Indien je geen of onvoldoende gehoor vindt, kan je contact opnemen met met een van de twee vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen
Drie leden van Zensangha Belgie hebben de rol van vertrouwenspersoon opgenomen.
Mevrouw Isabel Caenepeel, De heer Stan Weyns, De heer Joris De Baerdemaeker.

Meer informatie vind je op: De aanspreekpersonen integriteit van de Zen Sangha vzw.