Literatuur

Een kleine selectie

Taizan Maezumi Roshi; Je leven waarderen

Taizan Maezumi Roshi; On Zen Practice

Bernie Glassman; Erkennen wat is

Bernie Glassman; Aanwijzingen voor de kok

Genpo Roshi; De weg van de mens

Genpo Roshi; Big Mind

Shunryu Suzuki Roshi; Zen Mind, Beginner’s Mind

Philip Kapleau; Drie Pijlers van Zen

Joko Beck; Everyday Zen / Alle dagen Zen

Pema Chodron; The Places That Scare You

Chogyam Trungpa; Cutting Through Spiritual Materialism

Eckhart Tolle; Een nieuwe aarde

Nico Tydeman; Zitten, de praktijk van Zen

Nico Tydeman;  Koan

Susan Murphy; Upside-Down Zen

Bieke Vandekerckhove; De smaak van stilte

James Ishmael Ford; ZEN Master Who?

Mitch Albom; Tuesdays with Morrie