Groene Cirkel


Op de hooggelegen hellingen, zie ik alleen oude houthakkers.                    Iedereen daar heeft de geest van het mes en de bijl…
Hoe kunnen zij de bergbloemen zien
weerspiegeld in het water  – groots en rood?                                                                                            lekenvrouw Chen

De klimaatverandering is de uitdrukking van een spiritueel tekort.
Niet de aarde is ziek, maar wel ons menselijk gedrag.
Er is niet alleen de voortschrijdende vernietiging van onze eigen, natuurlijke leefomgeving.  Er is ook de wijdverbreide collectieve ontkenning, waarbij men bevecht, vlucht of verlamt. Daarenboven blijft men, in naam van een soort ‘realisme’, een maatschappelijk immobilisme  goedpraten vanuit een ongegrond vertrouwen in ‘toekomstige’ technologische oplossingen.
‘Iedereen heeft de geest van het mes en de bijl…’

Moeder Aarde vraagt van ons echter dringend een spirituele omwerking.
Zij vraagt NU van ons een fundamentele ommekeer van overtuigingen, waarden, intenties, praktijken en gedrag…
Onze scholieren hebben haar oproep gehoord en spiegelen op aandoenlijke wijze het onvermogen van de ‘grote mensen’.

Ook bij hen, die als vrijwilliger of activist actief werken aan het welzijn van onze planeet, is er naast geloof en bereidheid, toch ook onmacht, boosheid, en ontmoediging. Ook bij mensen van goede wil groeit onbegrip, onverdraagzaamheid, frustratie en uitputting. Een ‘wij-zij’-mentaliteit, cynisme en moedeloosheid verbitteren soms de goedbedoelde acties. De problematiek is complex, de uitdagingen overweldigend, het werk veel, maar de mogelijkheden zijn terzelfder tijd enorm…

We staan op een keerpunt.
Hoop, kracht, hart en verbinding willen wij terugvinden.
‘… de bergbloemen zien, weerspiegeld…’

In de Zen Sangha zoeken wij hier iets bij te dragen en bieden vanaf nu de groene cirkel aan: een inspirerende ontmoetingsplaats voor mensen, die met onze aarde begaan zijn. Milieuvrijwilligers, eco-activisten, ervaringsdeskundigen, en iedereen, die zich betrokken voelt bij de zorg voor onze planeet, is hartelijk welkom.

Wij bieden een veilige en inspirerende format aan waar verstilling en verbinding centraal staan. Waar wij kunnen herbronnen, delen en samenzijn.
De groene cirkel verfrist, bekrachtigt en verbindt. En wil open en inclusief zijn.
De groene cirkel wil de ‘helpers helpen’.

Frank De Waele Roshi