De herberg. (Rumi)

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…….

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Groene Cirkel


Op de hooggelegen hellingen, zie ik alleen oude houthakkers.                    Iedereen daar heeft de geest van het mes en de bijl…
Hoe kunnen zij de bergbloemen zien
weerspiegeld in het water  – groots en rood?                                                                                            lekenvrouw Chen

De klimaatverandering is de uitdrukking van een spiritueel tekort.
Niet de aarde is ziek, maar wel ons menselijk gedrag.
Er is niet alleen de voortschrijdende vernietiging van onze eigen, natuurlijke leefomgeving.  Er is ook de wijdverbreide collectieve ontkenning, waarbij men bevecht, vlucht of verlamt. Daarenboven blijft men, in naam van een soort ‘realisme’, een maatschappelijk immobilisme  goedpraten vanuit een ongegrond vertrouwen in ‘toekomstige’ technologische oplossingen.
‘Iedereen heeft de geest van het mes en de bijl…’

Moeder Aarde vraagt van ons echter dringend een spirituele omwerking.
Zij vraagt NU van ons een fundamentele ommekeer van overtuigingen, waarden, intenties, praktijken en gedrag…
Onze scholieren hebben haar oproep gehoord en spiegelen op aandoenlijke wijze het onvermogen van de ‘grote mensen’.

Ook bij hen, die als vrijwilliger of activist actief werken aan het welzijn van onze planeet, is er naast geloof en bereidheid, toch ook onmacht, boosheid, en ontmoediging. Ook bij mensen van goede wil groeit onbegrip, onverdraagzaamheid, frustratie en uitputting. Een ‘wij-zij’-mentaliteit, cynisme en moedeloosheid verbitteren soms de goedbedoelde acties. De problematiek is complex, de uitdagingen overweldigend, het werk veel, maar de mogelijkheden zijn terzelfder tijd enorm…

We staan op een keerpunt.
Hoop, kracht, hart en verbinding willen wij terugvinden.
‘… de bergbloemen zien, weerspiegeld…’

In de Zen Sangha zoeken wij hier iets bij te dragen en bieden vanaf nu de groene cirkel aan: een inspirerende ontmoetingsplaats voor mensen, die met onze aarde begaan zijn. Milieuvrijwilligers, eco-activisten, ervaringsdeskundigen, en iedereen, die zich betrokken voelt bij de zorg voor onze planeet, is hartelijk welkom.

Wij bieden een veilige en inspirerende format aan waar verstilling en verbinding centraal staan. Waar wij kunnen herbronnen, delen en samenzijn.
De groene cirkel verfrist, bekrachtigt en verbindt. En wil open en inclusief zijn.
De groene cirkel wil de ‘helpers helpen’.

Frank De Waele Roshi

Het punt van Zazen

Het punt van zazen

Wezenlijke werking van alle boeddha’s,
werkzaam wezen van alle patriarchen –

zij is aanwezend zonder denken,
zij is wording zonder verwijlen.

Aanwezend zonder denken,
is haar aanwezendheid zelf intiem.

Wording zonder verwijlen
is haar wording zelf besef.

Haar aanwezendheid zelf intiem
is altijd zonder enige vlek of bezoedeling.

Haar wording zelf besef
is altijd zonder recht of krom.

Intimiteit, altijd zonder vlek of bezoedeling,
laat wegvallen zonder iets uit te sluiten.

Besef altijd zonder recht of krom,
wijdt zich toe zonder te beelden.

Het water is helder tot op de bodem,
een vis zwemt alleen maar als een vis.

De lucht is weids tot in de hemel,
een vogel vliegt alleen maar als een vogel.

Dogen Kigen (Japan, 1200-53)

Vertaling: F. De Waele.
Deze voorlopige vertaling is gebaseerd op diverse Engelse vertalingen, vooral op Carl Bielefeldt, Dogen’s Manuals of Zen Meditation, p. 204.

Bezoek Frank Roshi op 13 maart

Zen leraar Frank de Waele Roshi heeft op dinsdag 13 maart onze zendo in Boxtel bezocht.

Na één mediatie periode van 30 minuten deed Frank Roshi twee geleide meditatieoefeningen met ons.

De kernwoorden van beide oefening vond je hieronder:

1ste oefening:

Gegrond    /   Gecentered  /  heel  / ontspannen (lichaam)   / kalm(geest)  / vloeizaam  /

 

2de oefening:

vrijheid  / wijsheid  / liefde / mededogen /  verbondenheid

 

.