49 dagen praktijk

49 dagen praktijk in de Zen Sangha

Frank Roshi nodigt alle sanghaleden en alle geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de 49 dagen van beoefening die hij voorstelt. Gedurende deze tijd, gelijk aan de tijd van de bardo, kunnen we thuis een praktijk naar keuze beoefenen. Met Frank Roshi, en met medebefoenaars kunnen we hierover spreken, en een stimulans zijn voor elkaar. Sanghaleden in de lokale groepen kunnen elkaar hierin steunen.
We starten op zondag 14 mei, en gaan door tot zaterdag 1 juli. Op die dag ronden we af in de zendo van Gent met een samenkomst en luisterkring.

Voornemen

Een gelofte heeft een eigen kracht.
Niet ik, maar mijn gelofte draagt de dagelijkse oefening.

De 49 dagen willen uitgesproken ‘contemplatief’ zijn.
De gelofte om mee te doen is de bereidheid om dagelijks gedurende een tijd een gewaarzijn aan te houden over dat wat je het aan het doen bent.
Meditatie wordt te vaak ‘gedacht’. Gewaarzijn is ‘niet denken’, een – bijna zinnelijk – van binnenuit voelen of innig laten resoneren. Of het is eerder panoramisch, rond om rond, de ruimte van werkelijkheid lichamelijk om je heen te ervaren.

  Je kan zelf kiezen

Misschien neem je je voor om dagelijks een meditatie in verstilling te beoefenen, zoals formele zazen, shikantaza, ademhaling volgen, mettapraktijk, enz.

Misschien kies je eerder om dagelijks een praktijk van meditatie in beweging te doen.
Ook hier zijn vele en creatieve mogelijkheden:

  • lichaamsgewaarzijn: buigen (prosternaties), wandelmeditatie (kinhin), tuinieren, enz.
  • ritueel: middagmoment van stilte, wierook offeren, eten in gewaarzijn, enz.
  • liturgie: Hartsoetra, Fusatsu, Poort van zoete nectar, Metta chant, enz.
  • contemplatief lezen of schrijven (dagboek)
  • recitatie: vier geloften, leefintenties (kai)
  • paramita’s beoefenen, enz.

Het kan helpen om (vooraf) over de invulling van je voornemen met sanghavrienden te overleggen.

Aanwijzingen

Je kan dus zelf bepalen welk soort praktijk je wil doen.
De persoonlijke overweging is van groot belang. Het helpt om bij één oefening te blijven gedurende de 49 dagen.
Je kan er ook voor kiezen om nu niet mee te doen. Het punt is dat je het voor je zelf eerlijk overweegt.

Je kan zelf kiezen hoe lang je dagelijks de oefening wil doen.
De ervaring leert dat als wij de lat te hoog leggen, het moeilijk blijkt om vol te houden. Het gaat immers niet om de prestatie. Maar ons voornemen wil toch ook een praktijk zijn. Dus maak je oefening ook niet te vrijblijvend of te minimaal.

De gelofte van 49 dagen praktijk vraagt inzet en doorzetting.
Elke dag oefenen staat in feite los van of ik nu goesting heb of niet. Het is niet gebaseerd op wilskracht. Toewijding is de sleutel, gewaarzijn de oefening en zelfvergetelheid het punt.

49 dagen zenpraktijk wil een gedeelde en meegedragen praktijk in de sangha zijn.
Meld je aan bij Harry, zoek een medebeoefenaar, spreek er over in je lokale groep.

Waarom 49 dagen?

49 dagen dagelijkse oefening is een metafoor voor een proces van overgang en hernieuwing. De duur van 49 dagen verwijst symbolisch naar de bardo (J. chūin 中陰), d.i. de staat van bestaan tussen dood en hergeboorte. Letterlijk betekent chūin dat wat is ‘in het midden tussen’ (chū 中) en ‘verborgen’ of ‘vaag’(in 陰). In de boeddhistische traditie is er het wijdverbreide geloof dat de overledene in de bardostaat verblijft voor een maximum van zeven weken, of negenenveertig dagen. De bardo is één van de vier levensfasen: geboorte, leven, dood en ‘tussenbestaan’.